АНКОМС ООД стартира изпълнението на проект във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност


На 22.10.2021 г. АНКОМС ООД стартира изпълнението на проект във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която е насочена към осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Договор за БФП №: BG16RFOP002-2.089-4491-C01
Проектът ще се реализира в рамките на 3 месеца в периода 22.10.2021 - 22.01.2022 г.
Общата стойност на проекта е в размер на 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.